• Ordinacija
 • Ordinacija
 • Ordinacija
 • Cekaonica
 • Ordinacija
 • Cekaonica
 • Ispred Ordinacije
 • Ordinacija
 • Ordinacija
 • Cekaonica
 • Ordinacija
 • Ordinacija
 • Terasa

O nama

Ono čime se odlikujemo i što smatramo najznačajnijim obilježjem naše prakse su visoka kvaliteta rada te stručnost u području protetike, estetske rehabilitacije i implantologije stečena višegodišnjom edukacijom u inozemstvu.

Interdisciplinarna suradnja sa specijalistima raznih grana dentalne medicine ono je što jamči kvalitetu terapije najviše razine.

Djelatnici i suradnici ordinacije članovi su prestižnih međunarodnih udruga te objavljuju radove u međunarodnim časopisima iz područja dentalne medicine. Kontinuirano se educiraju kako zbog sebe tako i zbog Vas, te i sami educiraju doktore dentalne medicine.